Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Lời mở đầu và kết thúc trong thư điện tử bằng tiếng Anh

Lời mở đầu và kết thúc trong thư điện tử bằng tiếng Anh

(Nhấn share trên tường nhà bạn để tiện học nhé)

  1. Lời mở đầu:

– “Họ và tên” của người nước ngoài thường viết theo thứ tự ngược với người Việt. David Becklouis thì David là “tên” còn Becklouis là “họ”. 

1.1. Viết thư thân mật (Informal emails) dùng để bắt đầu thư dành cho bạn bè, người thân, họ hàng…

– Hãy bắt đầu lá thư của bạn bằng từ Dear (thân mến) sau đó là tên thường gọi của người bạn định gửi đến, ví dụ:

Dear Mark, Mark thân mến!
Dear Jane, Jane thân mến!

1.2 Viết thư trang trọng (Formal emails) <ví dụ như viết cho sếp, khách hàng, đối tác…>

– Nếu bạn biết tên người bạn định gửi thư đến, hãy bắt đầu bằng Dear Mr (Kính gửi ông…) <dành cho đàn ông>, DearMrs (Kính gửi bà…) <dành cho phụ nữ đã có gia đình>, Dear Miss (Kính gửi cô…) <dành cho phụ nữ chưa có gia đình>, Dear Ms (Kính gửi cô…) <nếu bạn không rõ tình trạng hôn nhân của cô ấy>, sau đó là tên họ, ví dụ:

Dear Mr Smith, Kính gửi ông Smith!
Dear Mrs Jones, Kính gửi bà Jones!
Dear Miss Richards, Kính gửi cô Richards!
Dear Ms Shepherd, Kính gửi cô Shepherd!
  • Nếu bạn không rõ tên của người nhận, bạn có thể bắt đầu bằng một trong các cách sau:
Dear Sir, Kính gửi ông!
Dear Madam, Kính gửi bà!
Dear Sir or Madam, Kính gửi ông hoặc bà!
  1. Lời chào cuối thư:

Tùy mối quan hệ mà có lời chào tạm biệt phù hợp. Một số cách viết thường gặp dưới đây để các bạn tham khảo:

– Với mức độ xã giao bình thường, vừa phải, nên dùng:

 Regards,

Best regards,

Best wishes,

Kind regards,

– Nếu muốn thể hiện sự trang trọng thì thêm chữ “with” thành:

 With kind regards,  

With best wishes,

– Hoặc cũng có thể dùng cách viết theo lối viết thư tay như:

Yours faithfully, <nếu bắt đầu thư bằng Dear Sir/Dear Madam/Dear Sir or Madam>

Yours sincerely. <nếu bắt đầu thư bằng Dear Mr/Mrs/Miss/Ms…>

– Thể hiện sự thân mật, <người viết có mối quan hệ thân thiết với người nhận>, có thể kết thúc bằng:

Cheers, 

Take care!

All the best,

Have a nice weekend

Remember me to your people,

Keep in touch!

Love, <dành cho người yêu, người thân trong gia đình>

Sweet kisses! <dành cho người yêu>

(Sưu Tầm & Tổng hợp)