Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Tính từ chỉ tính cách trong công việc

 

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học mới với nội dung “Tính từ chỉ tính cách trong công việc

1. ambitious: có nhiều hoài bão, có nhiều khát vọng
2. articulate: có khả năng ăn nói lưu loát
3. bright: sáng dạ, thông minh, nhanh trí
4. decisive: kiên quyết, quả quyết, dứt khoát
5. genuine: thành thật
6. loyal: trung thành, trung kiên
7. humble = modest: khiêm tốn
8. practical: thực dụng, thiết thực
9. arrogant: kiêu căng, ngạo mạn
10. resourceful: tháo vát, có tài xoay sở
11. meticulous: tỉ mỉ, kĩ càng
12. obedient: biết nghe lời, ngoan ngoãn
13. patient: kiên nhẫn, nhẫn nại
14. punctual: đúng giờ
15. easygoing: thích thoải mái, vô tư, ung dung
16. prudent: thận trọng, cẩn thận.
17. diligent: siêng năng, chuyên cần, cần cù
18. stubborn: bướng bỉnh, ngoan cố
19. eager: háo hức, hăm hở
20. ruthless: tàn nhẫn, nhẫn tâm
21. versatile: uyên bác

(st)

 

Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Tính từ chỉ tính cách trong công việc.

1. ambitious: có nhiều hoài bão, có nhiều khát vọng
2. articulate: có khả năng ăn nói lưu loát
3. bright: sáng dạ, thông minh, nhanh trí
4. decisive: kiên quyết, quả quyết, dứt khoát
5. genuine: thành thật
6. loyal: trung thành, trung kiên
7. humble = modest: khiêm tốn
8. practical: thực dụng, thiết thực
9. arrogant: kiêu căng, ngạo mạn
10. resourceful: tháo vát, có tài xoay sở
11. meticulous: tỉ mỉ, kĩ càng
12. obedient: biết nghe lời, ngoan ngoãn
13. patient: kiên nhẫn, nhẫn nại
14. punctual: đúng giờ
15. easygoing: thích thoải mái, vô tư, ung dung
16. prudent: thận trọng, cẩn thận.
17. diligent: siêng năng, chuyên cần, cần cù
18. stubborn: bướng bỉnh, ngoan cố
19. eager: háo hức, hăm hở
20. ruthless: tàn nhẫn, nhẫn tâm
21. versatile: uyên bác

(st)

Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Tính từ chỉ tính cách trong công việc

 

Tính từ chỉ tính cách trong công việc
Tính từ chỉ tính cách trong công việc
 1. ambitious: có nhiều hoài bão, có nhiều khát vọng
 2. articulate: có khả năng ăn nói lưu loát
 3. bright: sáng dạ, thông minh, nhanh trí
 4. decisive: kiên quyết, quả quyết, dứt khoát
 5. genuine: thành thật
 6. loyal: trung thành, trung kiên
 7. humble = modest: khiêm tốn
 8. practical: thực dụng, thiết thực
 9. arrogant: kiêu căng, ngạo mạn
 10. resourceful: tháo vát, có tài xoay sở
 11. meticulous: tỉ mỉ, kĩ càng
 12. obedient: biết nghe lời, ngoan ngoãn
 13. patient: kiên nhẫn, nhẫn nại
 14. punctual: đúng giờ
 15. easygoing: thích thoải mái, vô tư, ung dung
 16. prudent: thận trọng, cẩn thận.
 17. diligent: siêng năng, chuyên cần, cần cù
 18. stubborn: bướng bỉnh, ngoan cố
 19. eager: háo hức, hăm hở
 20. ruthless: tàn nhẫn, nhẫn tâm
 21. versatile: uyên bác

 (st)