Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Common sentences: I think I’m going to be busy today

Nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình mỗi ngày nhé ^^.

Advertisements
Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Những cấu trúc hay trong tiếng Anh

Tiếng anh dành cho người mất căn bản
Những cấu trúc hay trong tiếng Anh

Một số cấu trúc hay trong tiếng Anh, các bạn tham khảo để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình lên nhé.

1, Be of my age: Cỡ tuổi tôi
2, Big mouth: Nhiều chuyện
3, By the way: À này, nhân tiện
4, Be my guest: Tự nhiên
5, Break it up: Dừng tay
6, Come on: Thôi mà gắng lên, cố lên
7, Cool it: Đừng nóng
8, Come off it: Đừng nói dối
9, Cut it out: Đừng đùa nữa, ngưng lại
10, Dead end: Đường cùng
11, Dead meat: Chết chắc
12, What for?: Để làm gì?
13, Don’t bother: Đừng bận tâm
14, Do you mind: Làm phiền
15, Don’t be nosy: Đừng nhiều chuyện
16, Take it easy: Từ từ
17, Let me be: Kệ tôi
18, No hard feeling: Không giận chứ
19, Piece of cake: Dễ thôi mà, dễ ợt
20, Poor thing: Thật tội nghiệp
21, One way or another: Không bằng cách này thì bằng cách khác.
22. One thing lead to another: Hết chuyện này đến chuyện khác
23, So what?: Vậy thì sao?
24, So so: Thường thôi
25, Too good to be true: Thiệt khó
26, Too bad: Ráng chiụ
27, Well then: Vậy thì
28, Way to go: Khá lắm, được lắm
29, Why not ?: Sao lại không?

(st)