5 way to End a Conversation Politely

Khi muốn kết thúc cuộc nói chuyện chúng ta thường dùng những cấu trúc bên dưới để tránh người đối diện cảm thấy khó chịu, văn phong nói chuyện lịch sự này sẽ giúp bạn có ấn tượng đẹp với người nghe.
Thường xuyên ghé fanpage HỌC VIỆN ANH NGỮ ICA hoặc web: anhnguica.com để cập nhật bài mới nhé.

Common Mistakes: Accuse

Các bạn chú ý nhé cấu trúc “Accuse someone” thường đi với giới từ “of” không đi với giới từ “for”.
Ví dụ các bạn xem bên dưới cũng như ta có như sau:
“Accuse someone of something” hoặc “Accuse someone of doing something”.