Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Những cụm từ tiếng lóng bằng tiếng Anh

 

Những cụm từ tiếng lóng bằng tiếng Anh Những cụm từ tiếng lóng bằng tiếng Anh

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học mới đó là “Những cụm từ tiếng lóng bằng tiếng Anh

1. A BLACK SHEEP: được dùng để chỉ người mà hành động của người đó không được mọi người chấp nhận. Hành động đó phá vỡ truyền thống, phong tục, nề nếp đã có từ lâu của một dòng họ, gia đình, hay rộng hơn, một tập thể, quốc gia,…

2. FINE KETTLE OF FISH: mang ý nghĩa “hoàn cảnh khó khăn mà ai đó gặp phải” (đồng nghĩa với BEHIND THE EIGHT BALL).

3. BARK UP THE WRONG TREE: nhầm lẫn, phạm sai lầm

4. CHECK IS IN THE MAIL: thường được sử dụng bởi những người chậm chạp thanh toán nợ nần, có nghĩa là ” ngân phiếu chưa được gửi đến và có thể sẽ không bao giờ được gửi đến cả”

5. CHICKEN-FEED: được dùng để chỉ việc làm với đồng lương ít ỏi, đồng lương chết đói hoặc còn chỉ tin bịa, tin giả.

6. A BIG CHEESE: (được sử dụng như ngôn từ dùng cho nghi thức xưng hô) Thành ngữ này được sử dụng để chỉ các ông chủ hay sếp ở các công ty Mỹ hay Anh. Thành ngữ có cùng nét nghĩa với thành ngữ TOP BRASS hay BRASS HAT.

7. BEHIND THE EIGHT BALL: sử dụng để chỉ hoàn cảnh khó khăn mà một người nào đó không thể giải quyết được .

(st)