Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

NHỮNG CỤM TỪ THÚ VỊ TRONG TIẾNG ANH (P1)

 

 

NHỮNG CỤM TỪ THÚ VỊ TRONG TIẾNG ANH
NHỮNG CỤM TỪ THÚ VỊ TRONG TIẾNG ANH

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học mới với tên gọi “NHỮNG CỤM TỪ THÚ VỊ TRONG TIẾNG ANH (P1)

1, Be of my age: Cỡ tuổi tôi
2, Big mouth: Nhiều chuyện
3, By the way: À này, nhân tiện, tiện thể
4, Be my guest: Tự nhiên
5, Break it up: Dừng tay
6, Come on: Thôi mà gắng lên, cố lên
7, Cool it: Đừng nóng
8, Come off it: Đừng xạo
9, Cut it out: Đừng giỡn nữa, ngưng lại
10, Dead end: Đường cùng
11, Dead meat: Chết chắc
12, What for?: Để làm gì?
13, Don’t bother: Đừng bận tâm
14, Do you mind + V-ing…? Làm phiền
15, Don’t be nosy: Đừng nhiều chuyện
16, Take it easy: Từ từ
17, Let me be: Kệ tôi
18, No hard feeling: Không giận chứ
19, Piece of cake: Dễ thôi mà, dễ ợt
20, Poor thing: Thật tội nghiệp

(st)