English news, Tài Liệu IELTS

Expert IELTS 5.0 & 6.0 & 7.5 – Pearson

Đây là dòng sách khá tuyệt vời dành cho các bạn đang muốn tự luyện IELTS của mình.

Dòng sách Pearson ELT với cả 03 trình độ:
IELTS Expert 5.0, Pearson
IELTS Expert 6.0, Pearson
IELTS Expert 7.5, Pearson

Để nhận file vui lòng tham gia Group của ICA nhé:

Link Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/luyenthiIELTS2018