Tài Liệu IELTS

Mẹo giúp bạn tránh lạc đề khi làm WRITING IELTS

Lạc đề khi làm Writing IELTS là một điều tối kỵ. Nó sẽ kéo kết quả của bạn xuống mức thấp nhất dù rằng bạn dùng ngôn từ hay ý văn hay đến đâu.
Hôm nay cùng Ad điểm qua những cách giúp các bạn tránh điều đáng tiếc này ha.
♉ Đầu tiên bạn phải luôn luôn tập trung vào câu hỏi của đề bài, và phải tập trung phân tích ý mà đề bài đang hướng tới.
♉ Nếu bạn không hiểu hết ý của câu hỏi thì phải tập trung vào từ chính của câu hỏi.
♉ Cố gắng lập dàn ý trong thời gian ngắn nhất, và cứ theo dàn ý mà bạn thành văn của mình.
♉ Khi viết mà bạn bất chợt có một ý tưởng tốt hơn, nếu còn thời gian thì hãy chuyển ý cho ý tưởng đó còn không thì hãy quên nó đi vì không chắc rằng ý tưởng đó có hoàn toàn liên quan đến câu hỏi hay không.
♉ Nếu bạn đang luyện tập tại nhà, hãy viết từng đoạn trước, từ đoạn văn hay mình có thể phát triển lên thành 1 bài hoàn chỉnh và hay hơn. Yếu hơn nữa hãy viết thành câu đơn trước, rồi chuyển thành câu phức.
Một bài văn điểm cao nó có nhiều yếu đó để liên kết với nhau, tránh tình trạng sử dụng câu từ “cao to búa lớn” mà chẳng có liên quan đến kết cấu của bài văn viết của mình.

_________________________
Học Viện Anh Ngữ ICA
✺ Mô hình lớp học chỉ với 06 học viên.
✺ 100% tương tác giữa học viên & giáo viên.
✺ Giáo Viên Việt & Bản Ngữ có chuyên môn cao.
✺ Giờ học linh động & được bảo lưu cũng như chuyển nhượng cho học viên khác.
✺ Môi trường học tập hiện đại & đội ngũ nhân viên nhiệt tình, thân thiện.
✺ Đặc biệt, ICA có lớp cá nhân (1 giáo viên kèm 1 học viên), chương trình học theo yêu cầu của học viên.
►►Tòa Nhà Thống Kê Khu Vực II – P. 403, lầu 4 – 54A , Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
►► Điện thoại: (08) 6675 3305. Hotline: 0989 025 962 (Viber & Zalo). Skype: anhnguica. Web: anhnguica.com

Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

IELTS Speaking test in Malaysia – June 2015

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập phần IELTS với đề thi IELTS Speaking test in Malaysia – June 2015

*Speaking test

Interview

– What is your full name?
– Can I see your ID?
– Where are you from?
– Do you work or study?
– Lets talk about your home.
– Is it a house or an apartment?
– Can you describe it?
– Do you like living there?
– Why do you love your house?
– What did you learn in primary school?
– What subject did you like the most?
– Why did you like it?

Cue Card

Talk about an instance you remember that urged you to wake up very early in the morning. Please say
– What was the cause of the early wake-up?
– Why can/can’t you wake up early?
– What did you do that morning?

Discussion

– What do you think about old or young people having a difficulty to wake up early?
– Why do old/young people need more rest?
– What is the advantage for those going to work very early in the morning?

Source: IELTS-Blog.com

Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

IELTS Speaking test in Iran – May 2015

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập phần IELTS với đề thi  IELTS Speaking test in Iran – May 2015

Speaking test

+Interview

– What is your full name?
– Can I see your ID?
– Where are you from?
– Do you work or study?
– Do you usually watch the sky?
– What do you think about looking at the sky?
– Do you like to look at the sky during the day or the night?
– What’s the difference?
– Can you see the sky from your apartment?
– Do children learn about space in your country?

+Cue Card

Talk about a song from your childhood that you remember until now. Please say
– What is it about?
– What is the significance of this song to you?
– What do you feel listening to this song?

+Discussion

– What kind of music is popular among young people?
– How important is music in our life? Why?
– Is music important in your culture?
– Is there a difference between music for young people and older generation?
– Do you think that music should be taught to children?
– Is there any relation between the age and the type of music people like?
– Do you think preference in music changes as the person grows older?
– Could music be considered a national identity?

Source: IELTS-Blog.com

Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

IELTS Speaking test in the Philippines – May 2015

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập phần IELTS với đề thi IELTS Speaking test in the Philippines – May 2015

Speaking test

+Interview

– What is your full name?
– Can I see your ID?
– Where are you from?
– Do you work or study?
– Do you live in a house or apartment?
– Describe it please.
– Are there any restaurants near your place?
– How often do you have visitors at home?
– What preparations do you do before that?
– When did you have visitors last time?
– What types of clothes do you like to wear? Why?
– Do you have certain clothes that are common in your closet?
– Do you think you will wear them in the future? Why?

+Cue Card

Describe a surprise that made you happy. Please say
– What was it?
– Where and when did it happen?
– Why did the surprise make you happy?

+Discussion

– Who else was involved in it?
– How did you know about the surprise?
– How do people in your country show happiness?
– It is said that happiness contributes to overall health. Do you agree or disagree?
– Why do you think so?
– Do you think poor people are happy in your country?
– It is said that attitude can affect a person’s happiness. Do you think it is true?

Source: IELTS-Blog.com

Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

IELTS test in Australia – May 2015 (Academic Module)

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập phần IELTS với đề thi IELTS test in Australia – May 2015 (Academic Module)

 

*Listening test

– Section 1. An article about 4 different ticket booking systems: online, on the phone, through an agent, and front door booking.
– Section 2. A student talked about the weaknesses of her dissertation with her professor. She wasn’t satisfied with her grade.
– Section 3. Don’t remember.
– Section 4. About energy efficient homes.

*Reading test

Don’t remember.

*Writing test

+Writing task 1 (a report)

We were given two maps of Sydney International Airport in 1930 and now. We had to compare them.

+Writing task 2 (an essay)

Some people think that governments should invest more in public services instead of wasting money on arts such as music and paintings. To what extent do you agree or disagree?

*Speaking test

+Interview

– What is your full name?
– Can I see your ID?
– Where are you from?
– Do you work or study?
– Where do you live now?
– Describe your home.
– Do you prefer to live in an apartment or a house?

+Cue Card 1

Describe a stage or an age in your life that you have enjoyed the most. Please say
– What age/stage was it?
– What did you do then?
– Why was it enjoyable?
– Why did you remember that age/stage?

+Discussion 1

– What do you think is the best age in a person’s life?
– What is the attitude to older people in your country?

+Cue Card 2

Describe a place that you have visited on a short trip and would like to go back. Please say
– What and where is it?
– What did you do there and with whom?
– Why do you want to go there again?

+Discussion 2

– What are the differences between a long journey and a short trip?
– What are the advantages of short trips? Why?
– What places would you recommend to visit as a short trip in your country?

Source: IELTS-Blog.com

Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

IELTS Speaking test in Bangladesh – May 2015

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập phần IELTS với đề thi IELTS Speaking test in Bangladesh – May 2015

Speaking test

+Interview

– What is your full name?
– Can I see your ID?
– Where are you from?
– Do you work or study?
– What do you do?
– How often do have guests at your home?
– What do you do during this time?
– How can you communicate with your family members? Why?
– Why do people prefer emails instead of letters to contact others?

+Cue Card

Talk about something you would like to buy in the future. Please say
– What is it?
– How long do you have this idea for?
– Why do you want to buy it?

+Discussion

– Do you think people spend a lot of time shopping? Why?
– Is it useful at all? Why?
– What age group spends the most time shopping? Why?
– How can advertisements influence people?
– What type of advertisements do you like to see? Why?

Source: IELTS-Blog.com

Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

IELTS test in the USA – May 2015 (Academic Module)

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập phần IELTS với đề thi IELTS test in the USA – May 2015 (Academic Module)

*Listening test

– Section 1. A discussion about holidays between two friends.
– Section 2,3,4. Don’t remember.

*Reading test

– Passage 1. About the history of Europe and the colonisation of America following the discovery made by Columbus.
– Passage 2. About companies, society and the government’s attitude.
– Passage 3. About health and medical help.

*Writing test

+Writing task 1 (a report)

We were given a chart showing the process of smoking food. It was also explaining what food is healthy and how to preserve it for longer.

+Writing task 2 (an essay)

Some people believe that the radio is the best way to get news, while others believe that TV is better for this purpose. Discus both views and give your opinion.

*Speaking test

+Interview

– What is your full name?
– Can I see your ID?
– Where are you from?
– Do you work or study?
– Do you live in a house or an apartment?
– What kind of house is it?
– Do you like living there? Why?
– How many hours do you sleep a day?
– How was your sleep when you were young?
– Do you like reading?
– Do you usually read before going to sleep? Why?

+Cue Card

Describe a toy that was special to you as a child. Please say
– What was the toy?
– Who gave it to you and when?
– How did you use to play with it?

+Discussion

– Do you still have that toy?
– Do you think toys are important for children?
– What is the difference between toys at different ages of children?
– What is better in your opinion: electronic or simple soft toys?
– Do you think children should play with the same toys as other kids?

Source: IELTS-Blog.com

Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

IELTS test in Doha, Qatar – May 2015 (General Training)

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập phần IELTS với đề thi IELTS test in Doha, Qatar – May 2015 (General Training) 

*Listening test

– Section 1. A conversation between a travel agent and a woman.
– Section 2. A review of 5 local restaurants in a certain area, their positives and negatives, location and a price guide.
– Section 3. A conversation between a teacher and a student about building design including the building layout with a balcony, outer shower, water tank and so on.
– Section 4. A study about laughter that explained who laughs more, males or females, reasons for laughing and its benefits.

*Reading test

– Passage 1. About a few tourist destinations and what makes them special.
– Passage 2. About a project manager position, what skills it requires and suggestions for better project management.
– Passage 3. About the invention of kites and its role in airplane invention.
– Passage 4. Don’t remember.

* Writing test

+ Writing task 1 (a letter)

Write a letter to your former teacher and ask him/her to write a letter of reference for your job interview. In your letter include the following:
– Why do you think he/she is the right person to write the letter of reference?
– What job did you apply for?
– Why do you think this job is suitable for you?

+ Writing Task 2 (an essay)

Some people say that science study should be mandatory in schools, others argue that it is unnecessary. Discuss both views and give your opinion.

*Speaking test

+Interview

– What is your full name?
– Can I see your ID?
– Where are you from?
– Do you work or study?
– Do you exercise regularly?
– How often do you do it?
– What are the pros and cons of it?
– What is the major benefit of it?

+Cue Card

Talk about relaxation and its importance in our life. Please say
– Why do you think it is important?
– Where do you usually go for relaxation?
– Why do you go there?

+ Discussion

– Where do people go for relaxation in your country?
– What is better for relaxation, to stay indoor or outdoor? Why?
– Who is responsible for senior citizens’ relaxation?

Source: IELTS-Blog.com

Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

IELTS test in Nigeria – May 2015 (Academic Module)

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập phần IELTS với đề thi IELTS test in Nigeria – May 2015 (Academic Module)

*Writing test

+ Writing task 1 (a report)

We were given a diagram and a graph showing some details about employees and self-employed, men and women in the UK in 2011. The diagram described their working hours and attitude to work. We were asked to explain and summarise all the data.

+ Writing task 2 (an essay)

At present the media affects people’s lives significantly. What impact does this have on the society? Is it a negative or a positive development?

*Speaking test

Interview

– What is your full name?
– Can I see your ID?
– Where are you from?
– Do you work or study?
– Do you watch TV?
– When do you usually do it?
– Do you like watching advertisements? Why?

Cue Card 1

Describe a situation when you felt that what you do is a waste of time. Please say
– What and when was it?
– Why did feel this way?
– What did you do to change this?

Discussion 1

– Should parents encourage their children to manage time properly?
– When is the best time to start doing it?

Cue Card 2

Describe an event from your childhood. Please say
– What event was it?
– What do you remember about the event?
– Why do you think this event was memorable?

Discussion 2

– Do you have a lot of family events?
– What differentiates childhood from adulthood, in your opinion?

Source: IELTS-Blog.com