Pre-IELTS

Thời lượng: 38 buổi (12 buổi GVNN)
Học phí: 5,500,000đ
Thời gian: Thứ 3,5,7- 18h00-19h30
Khai giảng: 22/03/2016.
Chi tiết lớp học: Tại Đây