HÀNH TRÌNH IELTS 4.5 ĐẾN 7.5 TRONG VÒNG 1 NĂM

☀ Học phí ưu đãi từ 21,000,000đ sẽ giảm còn 20,000,000đ
♉ Voucher 50% lệ phí thi IELTS tại IDP hoặc BC sau khi kết thúc lộ trình trên.
♉ Giảm thêm 500,000đ nếu học viên đóng học phí thành 2 lần.
♉ Giảm thêm 1,000,000đ nếu học viên đóng học phí thành 1 lần. Chi tiết lớp học: Tại Đây