Business Email Writing

Thời lượng: 20 buổi
Học phí: 2,500,000đ
Thời gian: Thứ 3,5,7- 18h00-19h30
Khai giảng: 12/03/2016.
ICA gởi tặng voucher 200,000đ cho khoá AVGT 100% GVNN . Chi tiết lớp học: Tại Đây