Anh Văn Giao Tiếp 100% GV Bản Ngữ

Thời lượng: 12 buổi
Học phí: 2,500,000đ (COM 4) & 2,700,000đ (COM 1)
Thời gian: Thứ 2,4,6 & Thứ 3,5,7- 18h00-19h30
Khai giảng: 13&15/04/2016.
Chi tiết lớp học: Tại Đây