IELTS 5.5-6.5 (2 lớp)

Thời lượng: 43 buổi
Học phí: 6,000,000đ
Thời gian: Thứ 2,4,6 – 19h30-21h00
Khai giảng: 24/02/2016.
ICA khai giảng 2 lớp với mỗi lớp là 06 học viên. Hiện tại số lượng đăng ký là 10 học viên. Chi tiết lớp học: Tại Đây