Vinh Danh Học Viên

Với mô hình lớp học 06 học viên, thành tích của học viên khi thi IELTS, TOEIC.. cũng như có trình độ tiếng Anh cả 04 kỹ năng vượt bậc để làm nền móng xin học bổng, du học, định cư, đi làm …Xem Thêm