Những Tình Huống Tiếng Anh Dành Cho Người Đi Du Lịch

 

Những bài học theo tình huống nhằm giúp các bạn đi du lịch có thể năm bắt rõ hơn và tự tin hơn khi đi du lịch.

1. TIẾNG ANH DU LỊCH – WELCOMING A GUEST 

2. TIẾNG ANH DU LỊCH – SEEING A GUEST OFF

 

(Còn tiếp)

Advertisements

2 thoughts on “Những Tình Huống Tiếng Anh Dành Cho Người Đi Du Lịch”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s