Tài Liệu IELTS

Writing IELTS VietNam 19/09/2015

Đề Writing IELTS vào ngày 19/09/2015 tại Việt Nam.

 

Với cách ra đề này thì các bạn thí sinh khi đi thi phải học hành chăm chỉ và kỹ năng writing tốt mới có thể diễn đạt bài thi của mình một cách hiệu quả. Nhìn chung cách ra đề hiện giờ sẽ loại bỏ suy nghĩ học tủ, chép văn mẫu, học thuộc văn mẫu trong khi luyện thi IELTS.

Topic:

Everyone should become vegetarian because they do not need to eat meat to have a healthy diet. Do agree or disagree?

Hy vọng các bạn sẽ có cái nhìn và quan điểm tốt hơn khi học IELTS. Vì học chứ không phải là đạo văn, và học để sử dụng chứ không phải là đối phó cho một kỳ thi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s