Vinh Danh Học Viên

Phạm Thuỷ Tiên _ IELTS 7.0

Chào tháng 9 với thành tích quá tuyệt từ học viên ICA.
^^ Chúc mừng bạn Tiên với thành quả điểm IELTS làm ICA cảm thấy tự hào.

Phạm Thuỷ Tiên _ IELTS 7.0 – (Reading:8.0; Listening: 7.5; Writing: 6.5; Speaking: 6.5)

Thuỷ Tiên có một suy nghĩ rất hay là việc học tiếng Anh cũng như ôn thi IELTS chỉ cần tập trung một thời điểm, nên phải dành hết thời gian rảnh của mình mà chú tâm học tập và làm bài. Thành quả này là công lao của bạn ấy nỗ lực dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ từ giáo viên ICA.

11937919_10153292486939160_1226959712_nLUYEN-THI-IELTS-BINH-THANH

PhamThuyTien_IELTS_Aug2015png_Page1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s