Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

PHÂN BIỆT WAIT VÀ AWAIT

 

 

PHÂN BIỆT WAIT VÀ AWAIT
PHÂN BIỆT WAIT VÀ AWAIT

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học mới với nội dung  “PHÂN BIỆT WAIT VÀ AWAIT

AWAIT

+ Là ngoại động từ, theo sau nó là một danh từ đứng làm tân ngữ trực tiếp và thường là danh từ trừu tượng.
E.g: I am awaiting your answer. (Tôi đang chờ đợi câu trả lời của anh/chị)

+ Nếu biết một chuyện sắp xảy ra cho mình, dùng như động từ expect
E.g: We knew that blizzard conditions awaited us in Boston. (Tôi biết là tình trạng bão tuyết đang chờ đợi chúng tôi ở Boston)

WAIT

+ Vừa làm nội động từ vừa làm ngoại động từ, theo sau bởi giới từ “for”
E.g: We waited for a long time at the bus stop (Chúng tôi đã đợi ở bến xe buýt rất lâu rồi)
We have been waiting but nobody has come to talk to us. (Chúng tôi đợi mãi mà chẳng có ai tới nói chuyện với chúng tôi cả)

+ Có thể đi cùng một động từ khác.
E.g: I waited in line to go into the theatre. (Tôi xếp hàng đợi để đi vào nhà hát)

+ Nói tới thời gian mà chúng ta phải chờ đợi.
E.g: I have been waiting here for at least an hour (Tôi đã chờ ở đây ít nhất là một tiếng rồi)

Ngoài ra, AWAIT nghe trịnh trọng hơn và thường được dùng trong các thư từ chính thức. WAIT thì dùng thân mật hơn.

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s