Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Phân biệt See, Look & Watch

 

 

 

Phân biệt See, Look & Watch
Phân biệt See, Look & Watch

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học mới với nội dung “Phân biệt See, Look & Watch
See: xem trong có chủ ý, hình ảnh tự lọt vào mắt mình, bạn không mốn thấy nhưng vẫn thấy
Look: nhìn có chủ ý, ngắm nhìn, bạn muốn nhìn
Watch: nhìn có chủ ý một thứ gì đó, và thứ đó thường đang chuyển động

E.g:
– I opened the curtains and saw some birds outside. (Tôi mở tấm màn và thấy 1 vài chú chim bên ngoài)
=> Tôi mở tấm màn và thấy, tôi không định nhìn chúng, chúng chỉ tự dưng như thế
– I looked at the man. (Tôi nhìn vào người đàn ông) => Tôi có chủ ý nhìn vào ông ta
– I watched the bus go through the traffic lights. (Tôi nhìn chiếc xe buýt đi qua cột đèn giao thông) =>Tôi có chủ ý nhìn chiếc xe buýt, và nó đang chuyển động.

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s