Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

PHÂN BIỆT HAI TỪ “ERROR” VÀ “MISTAKE”

 

 

 

PHÂN BIỆT HAI TỪ “ERROR” VÀ “MISTAKE”
PHÂN BIỆT HAI TỪ “ERROR” VÀ “MISTAKE”

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học mới với nội dung “PHÂN BIỆT HAI TỪ “ERROR” VÀ “MISTAKE””

Error thường được dùng trong các ngữ cảnh trang trọng hoặc liên quan đến kỹ thuật.

E.g: system error nghe hợp lý hơn là system mistake.
– Trong khi đó mistake được dùng nhiều hơn trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày.
E.g:
+ It was all a mistake. I am sorry! (Tất cả chỉ là một sai lầm. Tôi xin lỗi!)
Nếu dùng error trong câu này, sẽ khiến câu văn nghe cứng nhắc hơn.
E.g:
+ Peter admits that he’d made an error. (Peter thừa nhận rằng anh ta đã gây ra một sai sót.)
+ We all make mistakes. (Chúng ta đều phạm sai lầm.)

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s