Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

PHÂN BIỆT PUT ON, WEAR VÀ DRESS

 

PHÂN BIỆT PUT ON, WEAR VÀ DRESS
PHÂN BIỆT PUT ON, WEAR VÀ DRESS

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài mới với nội dung “PHÂN BIỆT PUT ON, WEAR VÀ DRESS

*WEAR: Dùng để chỉ tình trạng đeo, mặc trên người
E.g: She was wearing a beautiful diamond necklace with matching earrings. (Cô ta đeo một cái vòng cổ kim cương tuyệt đẹp và đôi khuyên tai rất hợp)
+ Khi nói ai đó để tóc hoặc để râu theo một cách đặc biệt
E.g: He wears a very long beard. (Ông ta để một bộ râu rất dài)
*PUT ON: Dùng để chỉ hành động mặc, đội, đeo vào người
E.g: Take that shirt off and put on a new one. (Con nên cởi cái áo đó ra và mặc áo mới)
*DRESS: Tương đương với cụm từ put on. Chúng ta thường nói get dressed = dress trong trường hợp không trang trọng.
E.g: You’d better get dressed now. Henry will be here in ten minutes. (Cậu nên mặc quần áo ngay đi. 10 phút nữa Henry sẽ đến đây đấy)
*Phân biệt Dress vs Put on: Động từ to dress (someone) = mặc quần áo cho ai, còn to put on (something) = mặc, đội, mang (quần áo, nón, giày, dép…)
E.g: The mother dressed her baby. (Người mẹ mặc quần áo cho con cô ấy)

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s