Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

CÁC CÁCH NÓI CẢM ƠN

 

CÁC CÁCH NÓI CẢM ƠN
CÁC CÁCH NÓI CẢM ƠN

*Trong giao tiếp thông thường
– Thank you! = Thanks! – Cảm ơn!
– Thank you very much! = Thanks a lot! – Cảm ơn rất nhiều!
– That’s very kind of you = You’re so helpful – Anh/chị thật tốt
– Thanks for your kind words! – Cảm ơn anh/chị đã góp ý/chỉ bảo
– Thank you for coming here today! – Cảm ơn đã đến đây ngày hôm nay

*Trong văn viết trang trọng
– Many thanks for your email – Cảm ơn email của anh/chị
– Thank you for your consideration – Cảm ơn sự cân nhắc của anh/chị
– I am very thankful that you are considering my problem – Tôi rất cảm ơn khi anh/chị đã cân nhắc vấn đề của tôi
– I greatly appreciate you kind words – Tôi rất trân trọng thông tin của anh/chị
– I was so pleased to hear from you – Tôi rất vui mừng khi nghe tin từ anh/chị
*Trong tình huống trang trọng, lịch sự
– Thank you for spending time with me – Cảm ơn đã dành thời gian cho tôi
– How kind you are to help me – Thật tốt khi bạn có thể giúp tôi
– Many thanks for your assistance in our project – Rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh/chị trong dự án của chúng tôi
– Thank you for talking the trouble to help me. I do appreciate it – Cảm ơn đã chia sẻ với tôi vấn đề này. Tôi thực sự trân trọng điều đó.

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s