Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

NHỮNG CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH THÔNG DỤNG HÀNG NGÀY (Phần 1)

 

TIẾNG ANHTHÔNG DỤNG HẰNG NGÀY NHỮNG CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH THÔNG DỤNG HÀNG NGÀY ( Phần 1)
TIẾNG ANHTHÔNG DỤNG HẰNG NGÀY NHỮNG CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH THÔNG DỤNG HÀNG NGÀY ( Phần 1)

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học mới đó là

NHỮNG CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH THÔNG DỤNG HÀNG NGÀY (Phần 1)

1. Help yourself ! – Chúc ngon miệng! , Cứ tự nhiên đi !
2. Absolutely! – Chắc chắn rồi!
3. What have you been doing? – Dạo này đang làm gì?
4. Nothing much. – Không có gì mới cả.
5. What’s on your mind? – Bạn đang lo lắng (nghĩ) gì vậy?
6. I was just thinking. – Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi.
7. I was just daydreaming. – Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi.
8. It’s none of your business. – Không phải là chuyện của bạn.
9. Is that so? – Vậy hả?
10. How come? – Làm thế nào vậy?
11. How’s it going? – Dạo này ra sao rồi?
12. Definitely! – Quá đúng!
13. Of course! – Dĩ nhiên!
14. You better believe it! – Chắc chắn mà.
15. I guess so. – Tôi đoán vậy.
16. There’s no way to know. – Làm sao mà biết được.
17. I can’t say for sure. – Tôi không thể nói chắc.
18. This is too good to be true! – Chuyện này khó tin quá!
19. No way! (Stop joking!) – Thôi đi (đừng đùa nữa).
20. I got it. – Tôi hiểu rồi.

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s