Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Từ vựng tiếng anh liên quan đến du lịch

 

Từ vựng tiếng anh liên quan đến du lịch nhé mọi người:
Từ vựng tiếng anh liên quan đến du lịch nhé mọi người:

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về “Từ vựng tiếng anh liên quan đến du lịch

1. Depart (v): khởi hành
2. Round-trip (adj): hai chiều –> round-trip ticket: vé 2 chiều
3. Arrive (v): đến nơi
4. Fare (n): tiền phí
5. Reserve (v): đặt trước
6. Schedule (v): lịch trình
7. Transportation (n): phương tiện đi lại
8. First class (adj): hạng nhất
9. luggage insurance (n): bảo hiểm hành lý
10. exchange (n): sự trao đổi
11. rucksack (n): ba lô
12. cottage (n): nhà tranh, lều

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s