Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

NHỮNG CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP DÙNG TRONG KHÁCH SẠN

 

 

NHỮNG CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP DÙNG TRONG KHÁCH SẠN
NHỮNG CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP DÙNG TRONG KHÁCH SẠN

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về “NHỮNG CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP DÙNG TRONG KHÁCH SẠN

*Do you have any vacancies? – khách sạn có còn phòng trống  không?

*How long will you be staying for? – anh/chị muốn ở bao lâu?
– One night – một đêm
– Two nights – hai đêm
– A week – một tuần
– What sort of room would you like? – anh/chị thích phòng loại nào?
– I’d like a … – tôi muốn đặt một …
– Single room – phòng đơn
– Double room – phòng một giường đôi
– Twin room – phòng hai giường đơn
– Triple room – phòng ba giường đơn
– Suite – phòng to cao cấp
– I’d like a room with … – tôi muốn đặt một phòng có …
– A bath – bồn tắm
– A shower – vòi hoa sen
– A view – ngắm được cảnh
– A sea view – nhìn ra biển
– A balcony – có ban công
*Asking about facilities – Hỏi về thiết bị phòng
– Is there a …? – Khách sạn có … không?
– What’s the price per night? – Giá phòng một đêm bao nhiêu?
– Is breakfast included? – Có bao gồm bữa sáng không?

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s