Vinh Danh Học Viên

Vũ Chí Hùng – TOEIC 865

Mặc dù chỉ học một khóa TOEIC 400 – 600 tại Học Viện Anh Ngữ ICA nhưng Vũ Chí Hùng đã dành được số điểm TOEIC lên đến 865. Số điểm quá ấn tượng đó cũng là thành quả chăm chỉ trong quá trình học tập của bạn Hùng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s