Từ vựng tiếng Anh chỉ tên các loài thú con

Từ vựng tiếng Anh chỉ tên các loài thú con
Từ vựng tiếng Anh chỉ tên các loài thú con
 • Vịt con: duckling
 • Ngỗng con: gosling
 • Lợn con: piglet
 • Chó con: puppy
 • Mèo con: kitten
 • Ngựa con: colt
 • Ngựa vằn con: foal
 • Nai con: fawn
 • Sư tử con: cub
 • Hổ con: cub
 • Gấu con: cub
 • Sói con: cub
 • Cá mập con: cub
 • Cá con: fry
 • Cừu con: lamb
 • Kagaroo con: joey
 • Thỏ con: bunny
 • Bê con: calf
 • Voi con: calf
 • Cá voi con: calf
 • Con của những loài động vật lớn có vú: calf
 • Con chim non: nestling
 • Cú mèo con: owlet
 • Con dê con: kid

(st)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s