Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

CÁCH DÙNG “There”, “Their” and “They’re”

 

 

CÁCH DÙNG “THERE”, “THEIR” AND “THEY’RE”
CÁCH DÙNG “THERE”, “THEIR” AND “THEY’RE”

 

Tiếng Anh có rất nhiều vấn đề ví dụ như cách sử dụng của “there”, “their” và “they’re”. Đa số người bản địa nói tiếng Anh phát âm 3 từ này giống nhau. Vì vậy thật khó cho một số người phân biệt họ đang nói đến từ nào. Từng cách phát âm mang một ý nghĩa khác nhau. Hãy cùng đọc bài này để khám phá sự khác nhau đó nhé.

1. Dùng “there” khi đề cập đến nơi chốn

Ví dụ:

+There is an antique store on Camden Avenue.
+The science textbooks are over there on the floor.
+There are many documents that are used in investigations.

2. There cũng được dùng với động từ “to be” (is, am, are, was, were) để diễn tả thứ gì đó tồn tại hoặc để nhắc đến điều gì lần đầu tiên

Ví dụ:

+There is a picnic area over here, and a monster and a campground across the river.
+“I see there are new flowers coming up in your garden.” “Yes, they are the ones my grandmother gave me last year.”

3. “Their” dùng để diễn tả sự sở hữu. Đây là tính tử sở hữu.

Ví dụ:
+My friends have lost their tickets.

4. Nhớ là “they’re” là sự kết hợp giữa 2 từ “they”“are”. Nó không được dùng như bổ ngữ mà chỉ là chủ ngữ và động từ.

Ví dụ:

+ Hurry up! They’re closing the mall at six tonight!
+I’m glad that they’re so nice to new students here.

5. Kiểm tra cách dùng. Khi bạn dùng 3 từ nãy, hãy tập thói quen đặt ra các câu hỏi sau nhưng nhớ rằng cũng có ngoại lệ đấy nhé:

– Nếu bạn viết “there”, liệu câu có đúng khi bạn thay bằng “here”?
– Nếu bạn chọn “their”, câu có đúng không khi bạn thay bằng “our”?
– Nếu bạn dùng “they’re” thì liệu bạn thay bằng “they are” nghĩa của câu vẫn đúng chứ?

6. Để ý những ví dụ không đúng và học từ những lỗi đó.

Ví dụ:

– Sai: Their is no one here.
– Sai: Shelley wants to know if there busy.
– Sai: The dogs are happily chewing on they’re bones.
-> Đúng: I can’t believe they’re leaving their children there, alone!

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s