Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

HỌC CÁCH CHỈ ĐƯỜNG CHO KHÁCH DU LỊCH

 

HỌC CÁCH CHỈ ĐƯỜNG CHO KHÁCH DU LỊCH
HỌC CÁCH CHỈ ĐƯỜNG CHO KHÁCH DU LỊCH

 

 • Go along the river. – Đi dọc bờ sông.
 • Go over the bridge. – Đi qua cầu.
 • Go through the park. – Băng qua công viên.
 • Go towards the church. – Đi theo hướng đến nhà thờ.
 • Go up the hill – Đi lên dốc.
 • Go down the hill.- Đi xuống dốc.
 • Take the first turning on the right. – Rẽ phải ở ngã rẽ đầu tiên.
 • Go past the pet shop. – Đi qua cửa hàng bán thú nuôi
 • The bookshop is opposite the church.- Hiệu sách ở đối diện nhà thờ.
 • The bookshop is between the church and the pet shop. – Hiệu sách nằm giữa nhà thờ và cửa hàng bán thú nuôi.
 • The bookshop is on/at the corner. – Hiệu sách nằm ở góc phố.
 • The bookshop is in front of the church. – Hiệu sách nằm trước nhà thờ.
 • The bookshop is behind the church. – Hiệu sách nằm sau nhà thờ.
 • The bookshop is next to the church. – Hiệu sách nằm sát cạnh nhà thờ.
 • The bookshop is beside the church. – Hiệu sách nằm cạnh nhà thờ.
 • The bookshop is near the church. – Hiệu sách nằm gần nhà thờ.

+ car park – Bãi đỗ xe
+ crossroads – Đường giao nhau
+ roundabout – Đường vòng
+ traffic lights – Đèn giao thông

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s