Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ KIẾN TRÚC

 

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ KIẾN TRÚC
TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ KIẾN TRÚC

 

 • Conceptual Design Drawings: Bản vẽ thiết kế cơ bản
 • Detailed Design Drawings: Bản vẽ TK chi tiết
 • Shop Drawings: Bản vẽ Thi công chi tiết
 • As –built Drawings: Bản vẽ hoàn công
 • Drawing For Approval: Bản vẽ xin phép
 • Drawing For Construction: Bản vẽ dùng thi công
 • Construction Permit: Giấy phép Xây dựng
 • Master Plan (General Plan):Tổng Mặt bằng
 • Perspective Drawing: Bản vẽ phối cảnh
 • Ground Floor: sàn tầng trệt (Anh)
 • First Floor: (viết tắt 1F.): sàn lầu (Anh); sàn trệt (Mỹ)
 • Mezzanine Floor: sàn lửng
 • 2.5F Plan: mặt bằng sàn 2.5 (sàn lửng giữa tầng 2 & 3)
 • Flat roof: mái bằng
 • Slope Roof: mái dốc
 • Front view Elevation: mặt đứng chính
 • Side Elevation: mặt đứng hông
 • Gable wall: tường đầu hồi
 • Metal sheet Roof: Mái tôn
 • Thermal insulation layer: lớp cách nhiệt

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s