ICA & Open Uni

Tiếng Anh Thương Mại tại ĐH Mở

Sáng ngày 11.07.2015 Học Viện Anh Ngữ ICA có buổi giới thiệu chương trình ” Tiếng Anh Thương Mại” & “CV,CL, Interview” cho sinh viên khoa Kế Toán – Kiểm Toán trực thuộc Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh.

Buổi giới thiệu giúp sinh viên hiểu rõ tầm quan trọng tiếng Anh sau khi các bạn ra trường, khi đi làm bạn phải có trình độ tiếng Anh như thế nào để có đủ năng lực cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Sau buổi giới thiệu ICA có tổ chức buổi kiểm tra đầu vào có speaking với đội ngũ giáo viên của ICA.

poster-DHM

Vài hình ảnh buổi giới thiệu

11638008_10152968273476074_1404754923_n 11713371_10152968274106074_1215817629_n 11713592_10152968273986074_2001243098_n 11715954_10152968273566074_696984161_n 11715976_10152968273406074_651152596_n 11717079_10152968273626074_2073821322_n 11719847_10152968273451074_1254966150_n 11719913_10152968273721074_331669083_n 11720133_10152968274166074_1140653684_n 11720418_10152968273336074_1145559528_n 11720597_10152968273776074_1720940416_n 11720697_10152968273311074_731447490_n 11721198_10152968274001074_586110067_n 11721934_10152968274141074_1711487305_n 11722005_10152968273521074_149165386_n 11722026_10152968273371074_1411176651_n 11736972_10152968273736074_115710700_n 11737082_10152968273591074_2042796425_n 11737160_10152968273356074_2027457744_n 11741822_10152968273491074_1896813429_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s