Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Sự khác biệt giữa Look, See và Watch

Sự khác biệt giữa Look, See và Watch Sự khác biệt giữa Look, See và Watch

Tất cả đều là những động từ dường như có vẻ giống nhau, đều nói về những cách khác nhau khi dùng tới mắt để nhìn.

* See: Chúng ta thường nói về những thứ mình không thể tránh không nhìn thấy.
Ex: “I opened the curtains and saw some birds outside”
– Tôi kéo rèm cửa sổ và (trông) thấy mấy con chim ở bên ngoài.
->Như vậy có nghĩa là chúng ta không chủ định nhìn/xem/ngắm những con chim đó, mà chỉ là do mơ cửa thì trông thấy chúng.

* Look: chúng ta đang nói về việc nhìn một cái gì có chủ định.
Ex: This morning I looked at the newspaper”
– Sáng nay tôi xem báo, và có nghĩa là tôi chủ định đọc báo, xem báo.

* Watch: theo dõi, xem – một cái gì đó, tức là chúng ta chủ động nhìn nó một cách chăm chú, thường là vì có sự chuyển động trong đó.
Ex:  Sự khác biệt giữa Look, See và WatchI watched the bus go through the traffic lights”.
– Tôi nhìn theo/theo dõi chiếc xe buýt vượt đèn đỏ.

->Và ở đây diễn ra ý chúng ta chủ định muốn nhìn, xem, theo dõi, và nhìn một cách chăm chú. Thông thường là có sự chuyển động trong đó.
Tổng kết: – ‘see’ – bạn thực sự không chủ định nhìn, mà tự nó xảy ra trước mắt bạn – thấy, trông thấy.
                  ‘look’ – bạn chủ định nhìn, xem một cái gì đó.
                  ‘watch’ là chủ định và nhìn/theo dõi/xem một cách chăm chú và thường là vì có sự chuyển động.

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s