Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Sự khác biệt giữa Hear & Listen

 

Sự khác biệt giữa Hear & Listen Sự khác biệt giữa Hear & Listen

Có thể tạm dịch “hear” là nghe thấy, và “listen” là lắng nghe.
* “Hear” – nghe thấy – một tiếng động nào đó mà không muốn nghe, hay không cần chú ý lắng nghe tiếng động đó.
* “Listen” – nghe, lắng nghe – một cách có chủ ý, hoặc là chăm chú để nghe.
E.g 1: – Did you hear what I just said?- Bạn có nghe những gì tôi vừa nói không?

E.g 2: No, sorry, I wasn’t listening. – Không, xin lỗi, tôi đã không để ý lắng nghe bạn nói gì.

E.g 3: When I was listening to my teacher, I heard the bird singing outside.

Khi tôi đang nghe thầy giáo giảng bài, tôi bỗng nghe tiếng chim kêu ngoài.
Nếu bạn đang thả hồn vào mây giờ thì:
E.g 4: When I was listening to the bird, I heard my teacher saying in the class.
Khi tôi đang nghe chim hót, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng của thầy giáo đang giảng bài

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s