English news

Hết Lễ – Chinh phục tiếp Tiếng Anh vào tháng 5

Sáng thứ 2 ngày 4/5/2015, ICA chính thức hoạt động lại, chính thức bỏ lại những ngày dài nghỉ Lễ.

Sau những ngày dài các bạn đi chơi, giải trí đã nạp đầy năng lượng để chinh phục tiếng Anh tại ICA nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s