Video Anh Văn Giao Tiếp

Beginner Level – Lesson 1: Where are you from?

Hôm nay, ICA giới thiệu cho các bạn một những video học anh văn giao tiếp từ căn bản đến nâng cao.
Đầu tiên, chúng ta học về nội dung Where are you from? Vừa nghe, vừa học cả hai ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s