Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Sự khác nhau giữa “In the end” và “At the end”

Sự khác nhau giữa "In the end" và "At the end"
Sự khác nhau giữa “In the end” và “At the end”

* In the end = Cuối cùng, sau cùng. Dùng in the end khi nói đến kết quả của 1 sự việc, tình huống…( finally, after a long time)

– Ex: In the end, I got a visa for USA.

Cuối cùng, tôi cũng có được visa đi qua Mỹ.

– Ex: I saved money to buy a car. Finally, my dream came true.I bought it yesterday.

Tôi để dành tiền mua ôtô. Cuối cùng, ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Tôi mới mua xe ngày hôm qua.

 

* At the end = Thời điểm kết thúc của một sự kiện, sự việc, thời gian nào đó. (at the point where something stops)

– Ex: At the end of this month, I’m going to Canada.

Cuối tháng này, tôi sẽ đến Canada.

– Ex: We finally reached an agreement and signed a contract at the end of the meeting.

Cuối cùng, chúng tôi cũng đạt được thỏa thuận và kí hợp đồng khi cuộc họp kết thúc.

(st)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s