Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Sự khác nhau giữa Job và Work

 

 

 

Sự khác nhau giữa Job và Work
Sự khác nhau giữa Job và Work

Trong tiếng Việt hai từ “job” và “work” đều có nghĩa là việc, công việc. Tuy nhiên trong tiếng Anh nó có sự phân biệt trong cách sử dụng.

+ Chúng ta sử dụng “job” khi nói tới công việc giống nhau hàng ngày hoặc là công việc bạn làm thường xuyên để kiếm tiền.

* Ex: I have had a good job for 3 years.

+ Chúng ta sử dụng “work” khi ta muốn nói tới việc mà kết thúc nó bạn sẽ làm một việc khác.

* Ex: – I have finished this morning work.

– You have to finish this work by 2:00 pm. Tomorrow you’ll have some new work..

work là danh từ không đếm được do đó bạn không thể nói “I have a good work”.

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s