Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Những câu nói giao tiếp hàng ngày

 

Những câu nói giao tiếp hàng ngày

* There is a call for you – Bạn có một cuộc gọi
* There is no doubt about it- –  Không còn nghi ngờ gì về nó
* There is nothing I can do –  Tôi không thể làm gì hơn
* There’s a possibility – Có khả năng là…
* These things happen al l the time – Chuyện này xảy ra thường xuyên mà
* This soup tastes great – Món súp này ngon tuyệt
* Time is money – Thời gian là vàng bạc
* Tomorrow never comes –  Ngày mai không bao giờ đến
* Two heads are better than one – Hai cái đầu bao giờ cũng tốt hơn 1 cái. (Càng đông càng tốt)
* We are in the same boat – Cùng hội cùng thuyền
* We can get by – Chúng ta có thể đối phó được
*.We can work it out – Chúng ta có thể cho nó ra ngoài.
* We have a lot in common – Chúng ta có rất nhiều điểm chung.
* We’ll see – Rồi chúng ta sẽ thấy.
*What a coincidence! – Thật là trùng hợp!.
* What a shame! – Thật xấu hổ (Ngại quá)
*What are you up to – Nhiệm vụ của bạn là gì? Có chuyện gì ới bạn vậy ?
* What are you talking a bout? –  Bạn đang nói về cái gì thế?
* What are your plans for the weekend? – Bạn có kế hoạch gì cuối tuần chưa?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s