Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Sự khác nhau giữa ” do” và “make”:

 

Sự khác nhau giữa  " do" và "make"
Sự khác nhau giữa ” do” và “make”

 

Hai động từ “do” và “make” thường gây lung túng cho người học vì cả hai đều có thể dịch là “làm” trong tiếng Việt, đôi khi không biết phải chọn dùng từ nào cho đúng. Dưới đây là một vài điểm cần lưu ý về hai động từ này giúp bạn đưa ra phương án lựa chọn phù hợp với từng trường hợp cụ thể.
1. Cách dùng “do”

– Dùng “do” cho các hoạt động hằng ngày, chú ý rằng những hoạt động này thường là không tạo nên vật gì cụ thể, không sáng tạo nên cái mới.

– Dùng “do” khi nói “làm” một cách chung chung, không đề cập chính xác tên của hoạt động. Thường đi với các từ: something, nothing, anything, everything…

*Thường như là:
– do homework
– do the dishes
– do housework
– do good
– do harm
– do your best
– do a favor
– do 50 mph
– do business
– do your duty
– do your hair
– do a deed
-do penance / time
– do right / wrong
-do enough

2. Cách dùng “make”

* Diễn tả hành động tạo nên cái gì đó cụ thể mà bạn có thể chạm vào được.
* Diễn tả công việc chế biến thức ăn
* Diễn tả hành động tạo ra cảm xúc
– make an offer
– make an exception
– make a mistake
– make peace / war
– make money / a profit
– make a phone call
– make an effort / attempt
– make (a) noise
– make a suggestion
– make a decision
– make an excuse
– make progress
– make arrangements

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s