Sự khác nhau giữa “Read loudly” và “Read aloud”

 

Sự khác nhau giữa  "Read loudly" và "Read aloud"
Sự khác nhau giữa “Read loudly” và “Read aloud”
  • Read loudly: là đọc to, mà to hơn mức bình thường, thường là đủ ồn ào để làm phiền người khác.
    Ví dụ:

Could you please read more loudly? (Làm ơn đọc to hơn một chút được không?)

  • Read aloud: có nghĩa là đọc to, không phải đọc thầm, để người khác có thể nghe thấy được.
    Ví dụ:

The teacher wants a student to read the passage aloud. (Cô giáo mời một học sinh đọc to đoạn văn.)

(st)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s