Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Cách nói giờ trong tiếng anh – Telling the Time

Cách nói giờ trong tiếng anh
Cách nói giờ trong tiếng anh

Chúng ta có vài cách để sử dụng khi nói đến thời gian trong tiếng anh:

Vd: 

  • What’s the time?
  • What time is it?
  • Have you got the right time?
  • What time do you make it?

Mọi người có thể trả lời về thời gian như sau: ” The times is..” nhưng thông dụng hơn là: It’s…”

Vd: What’s the time, please?-  It’s three o’clock.

(Sưu tầm và Tổng hợp)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s