Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

40 CẶP TỪ TRÁI NGHĨA THÔNG DỤNG

40 CẶP TỪ TRÁI NGHĨA THÔNG DỤNG
40 CẶP TỪ TRÁI NGHĨA THÔNG DỤNG

1. Big — Small / Little ===== Lớn — Nhỏ

2. Cheap — Expensive ===== Rẻ — Mắc

3. Clean — Dirty ===== Sạch — Dơ

4. Deep — Shallow ===== Sâu — Nông

5. Down — Up ===== Xuống — Lên

6. Early — Late ===== Sớm — Trễ

7. Easy — Difficult / Hard ===== Dễ — Khó

8. Far — Near / Close ===== Xa — Gần

9. Fast — Slow ===== Nhanh — Chậm

10. Fat — Thin / Skinny ===== Mập — Ốm

11. Full — Empty ===== Đầy — Rỗng

12. Good — Bad ===== Tốt — Xấu

13. Happy — Sad ===== Hạnh phúc — Buồn

14. Heavy — Light ===== Nặng — Nhẹ

15. Here — There ===== Đây — Đó

16. Tall — Short ===== Cao — thấp (chiều cao)

17. Hot — Cold ===== Nóng — Lạnh

18. In — Out ===== Trong — Ngoài

19. Inside — Outside ===== Bên trong — Bên ngoài

20. Interesting — Boring ===== Thú vị — Chán

21. Light — Dark ===== Ánh sáng — Bóng tối

22. Long — Short ===== Dài — Ngắn

23. Loud — Soft ===== Lớn — Nhỏ (âm thanh)

24. Many — Few ===== Nhiều — Ít

25. New — Old ===== Mới — Cũ

26. Rich — Poor ===== Giàu — Nghèo

27. Right — Left ===== Phải — Trái

28. Right — Wrong ===== Đúng — Sai

29. Safe — Dangerous ===== An toàn — Nguy hiểm

30. Single — Married ===== Độc thân — Đã kết hôn

31. Smooth — Rough ===== Trơn mượt — Xù xì

32. Soft — Hard ===== Mềm — Cứng

33. Strong — Weak ===== Mạnh — Yếu

34. High — Low ===== Cao — Thấp (vị trí)

35. Thick — Thin ===== Dày — Mỏng

36. Tight — Loose ===== Chặt — Lỏng/Rộng

37. Warm — Cool ===== Ấm áp — Mát mẻ

38. Wet — Dry ===== Ẩm ướt — Khô ráo

39. Wide — Narrow ===== Rộng — Hẹp

40. Young — Old ===== Trẻ — Già

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s