English news

Mô tả tiêu chí đánh giá phần Viết của kỳ thi Tốt Nghiệp – Đại Học 2015

Trong đề thi mẫu của được công bố cuối tháng 03/2015, Tiếng Anh có phần viết chiếm đến 1.5 điểm. Dưới đây là cấu trúc chấm điểm, các bạn tham khảo nhé.

Anh ngữ ICA - Luyện ngữ pháp

1. Bố cục. 0,40 điểm

o Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc
o Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu của đề bài
o Bố cục uyển chuyển từ mở bài đến kết luận

2. Phát triển ý. 0,25 điểm

o Phát triển ý có trình tự logic
o Có dẫn chứng, ví dụ, … đủ để bảo vệ ý kiến của mình

3. Sử dụng ngôn từ. 0,30 điểm

o Sử dụng ngôn từ phù hợp nội dung
o Sử dụng ngôn từ đúng văn phong/ thể loại
o Sử dụng từ nối các ý cho bài viết uyển chuyển

4. Nội dung. 0,30 điểm

o Đủ thuyết phục người đọc
o Đủ dẫn chứng, ví dụ, lập luận
o Độ dài: Số từ không nhiều hơn hoặc ít hơn so với quy định 5%

5. Ngữ pháp, dấu câu, và chính tả: 0,25 điểm

o Sử dụng đúng dấu câu
o Chính tả: Viết đúng chính tả
Lỗi chính tả gây hiểu nhầm/ sai lệch ý sẽ bị tính một lỗi (trừ 1% điểm của bài viết) Cùng một lỗi chính tả lặp lại chỉ tính là một lỗi
o Sử dụng đúng thời, thể, cấu trúc câu đúng ngữ pháp. (Lỗi ngữ pháp gây hiểu nhầm/ sai lệch ý sẽ bị trừ 1% điểm bài viết.)

Trích trong ĐỀTHI MINH HỌA – KỲTHI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – MÔN TIẾNG ANH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s