Tiếng Anh Du Lịch

Đặt Vé Khi Đi Máy Bay

Đặt Vé Khi Đi Máy Bay
ĐẶT VÉ KHI ĐI MÁY BAY
ĐẶT VÉ KHI ĐI MÁY BAY

Where can I make a reservation?
Tôi có thể đặt chỗ ở đâu ?

I’d like two first class single tickets from Beijing to Paris.
Tôi muốn mua 2 vé đơn hạng nhất từ Bắc Kinh đi Paris.

I’m afraid that flight is fully engaged.
Tôi e rằng chuyến bay đã đăng ký xong.

Can I reconfirm by phone?
Tôi có thể xác nhận lại bằng điện thoại không ?

Is there any earlier one?
Có chuyến bay nào khởi hành sớm hơn không?

We have one departing at 10:00 a.m.
Chuyến bay của chúng tôi khởi hành vào lúc 10 giờ sáng

Could you tell me my reservation number, please?
Ông có thể nói cho tôi biết số giữ chỗ trước của tôi được không ?

Do you have any other flights?
Ông có chuyến bay nào khác nữa không?

What time does the flight leave?
Chuyến bay xuất phát vào lúc mấy giờ?

Is this a daily flight?
Đây là chuyến bay hàng ngày phải không?

(st)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s