Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

CÁC MẪU CÂU DÙNG ĐỂ CẢM ƠN

CÁC MẪU CÂU DÙNG ĐỂ CẢM ƠN
CÁC MẪU CÂU DÙNG ĐỂ CẢM ƠN
 • Thank you very much: cám ơn nhiều
 • Sincerely thanks: thành thực cám ơn
 • Thank you in advance: cám ơn anh trước
 • You are so kind: bạn quá tốt
 • I owe you a great deal: tôi mang ơn bạn nhiều lắm
 • I’ll have to thank you for the success today: có thành công hôm nay là nhờ vào anh
 • Thank you but I can do (handle) it: cám ơn nhưng tôi có thể làm được
 • I don’t know how to express my thanks: tôi không biết phải cám ơn bạn như thế nào
 • Thank you anyway: dù sao cũng cảm ơn anh
 • I don’t know how to requite, (your favour): tôi không biết làm thế nào để báo đáp bạn
 • you are my life saver: bạn là ân nhân của đời tôi
 • I would never forget your kindness: tôi không bao giờ quên lòng tốt của bạn
 • Thank you from the bottom of my heart for everything: thực lòng cám ơn anh vì tất cả
 • You did help me a lot; bạn đã giúp tôi quá nhiều
 • This is what I expected: đây chính là cái tôi mong muốn
 • Thank you for treating me so kind: cám ơn vì anh đã đối xử quá tốt với em
 • Thank you for the lovely gift: cám ơn vì món quà dễ thương
 • Thank you for the time: cám ơn anh đã giành thời gian cho em
 • Thank you for your compliment: cám ơn lời khen của bạn
 • Thank you for coming: cám ơn vì đã đến
 • Thank you for this delicious meal:a cám ơn em vì bữa cơm ngon miệng này

(st)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s