Blog

Học Viên lớp TOEIC 400 – 600 đạt điểm thi đến 775 TOEIC

Học Viên ICA thi TOEIC trước tết tại IIG, giờ từ quê vào lấy điểm gọi chia sẻ niềm vui và cảm ơn ICA nhiều vì thành quả đạt được ^^.

Bạn Nguyễn Ngọc Diệu Hương đạt được TOEIC 775, và bạn Bảo Yến
đạt TOEIC 750.

Lớp TOEIC này có 6 bạn học nhưng đã có đến 4 bạn có kết quả, ICA đang chờ tin bạn cuối cùng ^^.

* VŨ CHÍ HÙNG – TOEIC 865
* BÙI THỊ NHƯ NGỌC – TOEIC 860

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s