Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Những câu “Chúc mừng và khen ngợi” trong tiếng Anh

Những câu
Những câu “Chúc mừng và khen ngợi” trong tiếng Anh
 • congratulations! : xin chúc mừng!
 • well done! : làm tốt lắm!
 • good luck! : thật là may mắn!
 • bad luck! : thật là xui xẻo!
 • never mind! : không sao!
 • what a pity! hoặc what a shame! : tiếc quá!
 • happy birthday! : chúc mừng sinh nhật!
 • happy New Year! : chúc mừng Năm mới!
 • happy Easter! : chúc Phục sinh vui vẻ!
 • happy Christmas! hoặc merry Christmas! : chúc Giáng sinh vui vẻ!
 • happy Valentine’s Day! : chúc Valentine vui vẻ!
 • glad to hear it:  rất vui khi nghe điều đó
 • sorry to hear that:  rất tiếc khi nghe điều đó

(st)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s