Tài Liệu IELTS, Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Cấu trúc Writing IELTS

IELTS Academic Task 1,IELTS Academic Task 2

Trong bài thi IELTS Academic chúng ta sẽ viết đến 02 bài writing IELTS. Đó là Writing Task 1, Writing Task 2 với tổng thời gian là 60 phút.

Cấu trúc Writing Task 1:
– IELTS Writing Task 1 sẽ có tổng thời gian là 20 phút và ít nhất là 150 từ.
– Thường Writing Task 1 sẽ có những loại như sau:

+ A particular graph (bar, line or pie graph).
+ Table.
+ Chart.
+ Map.
+ Process (How something works, how something is done).
+ Report.

Cấu trúc Writing Task 2:
– IELTS Writing Task 2 sẽ có tổng thời gian là 40 phút và ít nhất là 250 từ.
– Đề thi của Writing task 2 trong IELTS thường trình bày một quan điểm, thói quen hoặc một vấn đề nào đó….

Vài đề thi Mẫu từ IDP Education & British Council

* Academic Writing sample task 1 – IDP Education: Xem tại đây
* Academic Writing sample task 2 – IDP Education: Xem tại đây
* Academic Writing sample scripts – IDP Education: Xem tại đây
* Academic Writing sample task 1 & task 2 – British Council: Xem tại đây
* Academic Writing Model Answers – British Council: Xem tại đây
* IELTS Writing Answer Sheet: Download tại đây

Dưới đây là những đề thi Writing IELTS được Học Viện Anh Ngữ ICA tổng hợp từ nhiều nguồn, nhiều trang thiên về IELTS. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn muốn tham khảo.
Xin nói thêm, hiện nay đề thi IELTS tại Việt Nam rất đa dạng không bó buộc bất cứ thể loại nào cả nên các bạn chỉ tham khảo đề thi Writing thôi nhé, đừng học thuộc, chép văn mẫu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả bài thi của mình khi không trúng đề cũng như bạn khó nâng cao kỹ năng writing của mình khi học tập hay làm việc ha.

01. Academic Writing Sample Task 1 – Pie Chart, Line Graph: Xem tại đây

The chart and graph below give information about sales and share prices for Coca-Cola. Write a report for a university lecturer describing the information shown below.

Xem Thêm Về Writing IELTS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s