English news

Chương trình Học bổng Chính phủ Australia bắt đầu nhận hồ sơ

Mời các ứng viên Việt Nam nộp hồ sơ cho vòng tuyển chọn năm 2015/niên học 2016

Chương trình Học bổng Chính phủ Australia bắt đầu nhận hồ sơ
Chương trình Học bổng Chính phủ Australia bắt đầu nhận hồ sơ

Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín do Chính phủ Australia tài trợ trao cho thế hệ tương lai các nhà lãnh đạo toàn cầu cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Australia. Học bổng nhằm phát triển kiến thức, liên kết giáo dục và các mối quan hệ lâu dài giữa Australia với các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế.

Học bổng Chính phủ Australia phát triển tiềm năng lãnh đạo và thúc đẩy thay đổi lâu dài bằng việc tạo ra một mạng lưới toàn cầu các cá nhân tài giỏi được tiếp thụ các trải nghiệm giáo dục chất lượng cao tại Australia và nước ngoài.

Người nhận học bổng trở về nước sẽ mang theo tư duy, kiến thức mới và khả năng đóng góp quan trọng cho nước nhà với tư cách là những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của mình.

Học bổng Chính phủ Australia, do Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) tài trợ, bao gồm Học bổng Chính phủ Australia và Học bổng Australia ngắn hạn.

NGÀY MỞ: 1 THÁNG HAI NĂM 2015

NGÀY ĐÓNG: 31 THÁNG BA NĂM 2015

  • Các yêu cầu và tiêu chí xét tuyển vòng tuyển chọn năm 2015 về cơ bản giống như vòng tuyển chọn 2014.
  • * Để biết thông tin đầy đủ về vòng tuyển chọn này xin truy cập phần dành cho Ứng viên trên trang web của chương trình.
  • * Mục Hỏi đáp cho ứng viên cung cấp những thông tin chi tiết về các điều kiện xét tuyển.
  • * Xin vào mục Cách nộp hồ sơ để nộp hồ sơ trực tuyến.
  • Nếu quý vị có thắc mắc, xin gửi email tới info@australiaawardsvietnam.orghoặc gọi đường dây nóng (04) 3938 7375 (từ 8.30 sáng đến 4.30 chiều trong thời gian nhận hồ sơ) hoặc (04) 3939 3991/2 vào những thời gian khác.

Link: http://asdiv.edu.vn/index.php/vi/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s