Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

[Mp3] Everybody at the party had fun.

Những câu nói tiếng Anh thông dụng hằng ngày có file mp3 đính kèm sẽ giúp cho các bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng, những cấu trúc câu thường gặp trong cuộc sống hằng ngày, công việc, đối thoại với đồng nghiệp cũng như luyện kỹ năng nghe phản xạ.

Xem nhiều bài học tại: http://wp.me/P3MSN8-pB

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s